Historiek
Bregel Sport werd opgericht op 23 mei 1967 onder voorzitterschap van wijlen Dokter Vandekerckhove, onder-voorzitter Louis Hoogmartens en Secretaris-Penningmeester Rik Jambon en trad toe tot de K.B.V.B. onder stamnr. 7028.

De gronden waarop werd gespeeld behoorden toe aan niet minder dan 12 verschillende eigenaars. In 1990 startte de Gemeente met de aankoop van deze gronden. Met een engelengeduld is de Gemeente er dan uiteindelijk in geslaagd al deze gronden te verwerven einde 1991. Begin mei 1992 ondertekende Bregel Sport en de Gemeente Genk een overeenkomst van Recht van Erfpacht voor de duur van 30 jaar en langer. Dit zette het licht op groen voor de bouw van een nieuwe accommodatie. Verschillende plannen werden ontworpen maar het plan van architect Eric Houben genoot de voorkeur van het Bestuur en dit plan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken instanties. Eind april 1994 werd er gestart met het slopen van de oude accommodatie en de opbouw van wat een jaartje later iets moois zou worden. Op 18 augustus 1995 werd de nieuwe accommodatie officieel ingehuldigd.

De eerste 22 jaren werd er gespeeld in de laagste provinciale reeks. Niettegenstaande was Bregel Sport er toch in geslaagd om enkele jeugdspelers te transfereren naar 1ste-klasse clubs zoals o.a. Patrick Ory naar Thor Waterschei en Michel Croonen naar KFC Winterslag. Tijdens het seizoen 1989-1990 kon Bregel Sport dan uiteindelijk, onder leiding van het trainersduo Abrams-Peeters, de promotie bewerkstelligen naar 3de Provinciale. Op het einde van het seizoen 1991-1992 mochten we echter opnieuw onze koffers pakken naar 4de Provinciale maar niet voor lang. Als trainer werd Eric Abrams, tesamen met Marcel Peeters, terug aangeworven, en hetzelfde jaar (seizoen 1992-1993) konden we terug de promotie afdwingen naar 3de Provinciale. Tijdens het seizoen 1999-2000 promoveerde Bregel Sport onder leiding van  trainer Marc Forier en hulptrainer Patrick Proesmans voor de eerste maal in hun bestaan naar 2de Provinciale Afdeling. De 2 volgende seizoenen behaalde Bregel Sport telkens een eindronde-ticket maar faalde op de eindstreep. Derde keer, goede keer misschien, want ons 1ste Elftal staat momenteel op een mooie 2de plaats en heeft nog altijd uitzicht op de titel. Een eindronde-ticket hebben onze jongens doch reeds op zak.

In het seizoen 2018-2019 behaald Bregel sport de promotie naar 1ste provinciaal via de eindronde.

Vanaf het seizoen 2022-2023 heeft Bregel Sport een ploeg in 1 ste provinciaal.